Ladda hem

Easy Planning 10

Ladda ner en gratis demoversion av Easy Planning så kan du testa programmet i lugn och ro. Programmet installeras lokalt med anslutning till en Access databas, du behöver inte skapa något konto.

Demoversionen innehåller samma funktioner som fullversionen men är begränsad till max 100 aktiviteter. I demoversion ingår några exempel på planering skapad i databasen Access.

Under inställningar kan du välja att ansluta till en SQL Server istället. Programmet stöder även SQL Express. 

Ladda hem demo
Easy Planning 10, v11.41

Gantt chart in dark mode
Easy Planning stöder olika teman, här visas ett mörkt tema.

Ladda hem demoversion av Easy Planning 9 (äldre version)

Uppdateringar av Easy Planning

Uppdateringar gäller endast för befintliga kunder. Uppdaterar man utan giltigt supportavtal kommer programmet fungera som en demo. Uppdateringar kan göras så länge garantin gäller (1 år för köplicens) eller om ni har ett supportavtal. För abonnemang ingår fria uppdateringar.

Nya Easy Planning 10 – Change Log
Whats New list

Nya Easy Planning 10, ver 11.41 – Lokal
Lokal installation

2024-07-15

Användarhandbok för Easy Planning 10
Enkel lathund

2024-03-15

Syncmaster - synka med Outlook

Nya Syncmaster är ett tilläggsprogram till Easy Planning som automatiskt synkar planeringen i programmet direkt med Outlooks kalender. 

Detta innebär att ni kan synka flera användares kalendrar och få ut aktuell planeringen, information och arbetsorders direkt i kalendern i telefonen. Outlook-synkningen kräver att användarna har Exchange-konton. 

Nya Syncmaster ansluter direkt mot Exchangekontot och är kompatibelt med Office 365 och modern autentisering. Används modern autentisering behöver Syncmaster godkännas i Azure-portalen, detta görs genom att logga in i Azure-portalen och följa instruktionerna i dokumentet Azure inställningar. 

När Syncmaster är godkänt och installerat kan programmet köras i bakgrunden på en server utan att en användare är inloggad. Hur ofta det ska synka bestämmer man själv. Detta är ett snabbt och effektivt sätt att få ut planeringen till resursernas kalendrar på fältet, notera att resursen själv kan lägga in och ändra sin planering direkt i Outlook som sedan syns i Easy Planning vid nästa synkning.

Kontakta oss för en demolicens om ni vill testa Syncmaster.

 

 

Syncmaster 9.3 är en äldre version av synkprogrammet som kräver en lokalt installerad Outlook-klient. Även den äldre versionen går att köra i bakgrunden på en server utan att en användare är inloggad. 

 

Not. det går att köra båda versionerna direkt på en PC om man inte har någon server. Detta kräver då att användaren är inloggad för att synkningen ska köras.

Syncmaster uppdaterar åt båda hållen mellan planeringen och Outlook
Syncmaster uppdaterar åt båda hållen mellan planeringen och Outlook

Program Nya Syncmaster 4.3
(Modern Authentication)

2023-12-11

Azure inställningar
(Modern Authentication)


2022-01-27

Azure configuration (English)
(Modern Authentication)


2022-01-27

Nya Easy Planning 10, ver 11.37 – Lokal
Lokal installation

2024-05-08

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Download Easy Planning free trail

Version 11.41

Ladda ned en kostnadsfri demoversion av
Easy Planning 9 (äldre version)

Update Easy Planning

Version 11.41