Synka din planering med Outlook och telefonens kalender

Syncmaster är ett tilläggsprogram till planeringsprogrammet Easy Planning som automatiskt synkar planeringen direkt med Outlooks kalender. Detta innebär att ni kan synka flera användares kalendrar, oavsett om de är anställda eller underleverantörer, och få ut aktuell planering, information och arbetsordrar direkt i kalendern i telefonen.

Några av nyckelfunktionerna med Syncmaster

  • Synkar Easy Planning med Outlook
  • Kan synka flera användares kalendrar
  • Kompatibelt med alla Outlook versioner
  • Kan filtrera bort möten & privata händelser i Outlook 
  • Se din planering i telefonens kalender
  • Lägg in bokningar i Outlook och se dem i Easy planning
  • Kompatibelt med Modern authentication och Azure
Bilden visar hur planeringen i Easy Planning synkar med Outlook
Bilden visar hur planeringen i Easy Planning synkar med Outlook

Så fungerar det

Tillsammans med en e-postfunktion får den inplanerade resursen en notis när det finns en ny händelse i kalendern. Detta gör att kommunikationen mellan planerare och utförare blir både mer säker och mer effektiv. Det går att tilldela en eller flera resurser på samma aktivitet och aktiviteter som är bokade på en resurs synkas med samtliga som är inblandade.

Man behöver inte oroa sig för att det ska uppstå dubbelbokningar eftersom planeringen som redan finns i Outlook uppdateras och läggs in i kalendern i Easy Planning. Eftersom nya bokningar kan göras direkt från telefonens kalender går det även att uppdatera Easy Planning med den senaste informationen direkt utifrån fältet.

Själva synkningsprocessen sköts i bakgrunden utan att varken Easy Planning eller Outlook behöver vara igång. De allra flesta idag har redan sin telefons kalender synkad och därmed behövs inga inställningar eller installationer göras direkt på telefonen utan synkningen och planeringen fungerar direkt i befintligt system. Outlook-synkningen kräver att användarna har Exchange-konton samt att en appregistrering görs i Azure. Anslutning till Exchange sker med modern authentication.