Sekretesspolicy

Allmänt om vår sekretesspolicy

Enligt Lagen om Elektronisk KommunikationSvensk FörfattningsSamling 2003:389 – kapitel 6 Integritetsskydd – §18 Förbud mot avlyssning m.m., som trädde i kraft den 25:e juli 2003, ska alla som besöker en webbplats där det lagras någon information informeras om detta. Det kan vara t.ex. personuppgifter eller installation av så kallade cookies.

Här finns information om vilka typer av personlig information som vi tar emot och samlar in när du använder och besöker www.tecomp.se och hur vi på denna webbplats skyddar din information. Denna webbplats säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. I motsats till flesta andra webbplatser, samlar vi på tecomp.se varken in eller använder dina personliga data.

 

Loggfiler

Webbplatsen sparar inte några cookies eller liknande. Dock så samlar Google in en del information via analysprogram.

 

Användning av personuppgifter

www.tecomp.se kommer inte använda några av dina personuppgifter eftersom vi inte samlat in några uppgifter överhuvudtaget. Dock så kommer den mailadress som används för eventuellt mail till oss att användas för att svara på mailet. Mailadressen kommer inte delges tredje part.