• Start
  • Produkter
  • Synka med Outlook

 

Synka med Outlook

Syncmaster är ett tilläggsprogram till Easy Planning som automatiskt synkar data mellan Easy Planning och Outlooks kalender. Denna process sköts helt i bakgrunden utan att Easy Planning eller Outlook behöver vara igång. Med Syncmaster kan ni synka flera användares kalendrar. Samtliga aktiviteter bokade på en resurs i Easy Planning kommer att synkas. Man kan även tilldela flera resurser på samma aktivitet.

Med Syncmaster kan ni få ut planeringen och arbetsorders direkt i telefonens kalender. Man behöver inte oroa sig för dubbelbokningar eftersom den planering som redan finns i Outlook uppdateras och läggs in i Easy Plannings kalender. Tillsammans med e-post funktionen som skickar en notis till den inplanerade resursen att en ny händelse finns i kalendern så blir kommunikationen mellan planerare och utförare säkrare och mer direkt utan att störa eller avbryta mitt i pågående arbete med ett telefonsamtal. Då de allra flesta idag redan har sin telefons kalender synkad så behövs inga inställningar eller installationer göras direkt på telefonen utan det fungerar direkt i befintligt system. Eftersom nya bokningar kan göras direkt från telefonens kalender så blir även Easy Planning uppdaterat med det senaste från fältet.

 Outlook synkningen kräver att användarna har Exchange-konton

  • Synkar Easy Planning med Outlook
  • Kan synka flera användares kalendrar
  • Kompatibelt med alla Outlook versioner
  • Kompatibelt med alla Windows versioner
  • Kan filtrera bort möten i Outlook genom att ange ett kategorinamn