• Start
  • Produkter
  • Resursplanering

 

Resursplanering

Easy Planning är ett effektivt verktyg för resursplanering. Tilldela lediga resurser som deltagare i de olika projekten och se era resursers beläggning. Vid tilldelning av resurser kan ni välja att bara visa de resurser som är lediga under aktuell tidperiod. Programmet varnar även om en resurs blir dubbelbokad.

Navigera gör man enkelt via översiktsbilden där man kan klickar på en resurs eller en grupp för att se planeringen för de utvalda resurserna. Kategorier används för filtrering och för att visa olika färger på aktiviteterna.

 

Synka med Outlook

Programmet kan synka med din kalender i Outlook. Du behöver därmed inte uppdatera i två system utan alla ändringar som görs i det ena systemet synkas med det andra systemet. Via Outlook kan du få du ut din planering till din telefon.

Synkningen med Outlook kräver Exchange konton.