• Start
 • Produkter
 • Easy Planning

  

Projektplanering och resursplanering med Easy Planning

Easy Planning är ett planeringsprogram som hjälper företag att förenkla sin projektplanering och resursplanering. Genom att samla alla projekt, resurser och beläggningar på ett och samma ställe får alla som är involverade en tydlig och enkel översikt över företagets planering. Testa själv via vår kostnadsfria demo!

Några av nyckelfunktionerna i programmet:

 • Skapa nya projekt och aktiviteter med drag- and drop-funktion
 • Skapa projekt med delprojekt
 • Tilldela projektledare per projekt och delprojekt
 • Se aktuell projektstatus och förtydliga planeringen med milstolpar
 • Sätt upp deadlines och leveransdatum
 • Integrera kundregister
 • Skapa tidrapportering på olika projekt och resurser
 • Se resursbeläggning på individ- och gruppnivå i realtid
 • Använd flervalsfilter
 • Planera preliminära händelser och få ett resursbehov för framtida planering direkt på skärmen
 • Kategorisera olika jobb och projekt
 • Knyt aktuella kompetenser och certifikat till resurser
 • Maila arbetsorder direkt till tekniker eller kund
 • Synkronisera resursens kalender i Easy Planning med telefonen 

 

EasyPlanning_projektplanering_resursplanering_projekt_bild1

Bilden visar ett exempel på ett projekt. Med Easy Planning får ni en total överblick på alla era projekt.

Tydlig projektplanering

Har ni problem med ineffektiv planering, att det uppstår dubbelbokningar eller att ni behöver skicka planeringsfiler mellan er eftersom planeringen är gjord i program som Excel? Allt detta slipper ni med Easy Planning! 

All planering som görs synkroniseras och efter att en bokning görs kan arbetsordern skickas med aktuell information direkt till underleverantör, resurs eller andra inblandade. All dokumentation med koppling till projektet, dess resurser och aktiviteter finns sedan samlad på ett och samma ställe och är tillgänglig för alla som är delaktiga i planeringen. 

Ni kan vara flera användare som använder programmet samtidigt och genom att tilldela olika behörigheter styr ni vilka rättigheter varje enskild användare ska ha - från fullskalig systemadministratör till att endast ha tillgång till att se planeringen. Prova själv - ladda ned en kostnadsfri demo!

 

EasyPlanning_projektplanering_resursplanering_projekt_bild2

Bilden visar ett exempel på en projektplanering. Med Easy Planning är det enkelt att skapa och flytta aktiviteter med drag- and drop-funktion.

Effektiv resursplanering och resurshantering

I Easy Planning syns det tydligt vilka resurser som finns tillgängliga och kan tilldelas till respektive bokning och aktivitet. Det går även att ge de olika resurserna aktuella kompetenser och certifikat som är viktiga för att kunna utföra arbetet och dessa kan man sedan selektera fram i samband med resursplaneringen. 

Själva planeringen sköts genom en enkel drag- and drop-funktion där ni väljer vilken dag och tid resursen ska bokas upp. Lägg sedan in nödvändig information så som planerad tid, arbetsbeskrivning och annat som kan vara bra för resursen att känna till. 

 

EasyPlanning_projektplanering_resursplanering_projekt_bild3

Bilden visar ett exempel på en resursplanering. Med Easy Planning får ni en tydlig överblick över tillgängliga resurser och aktuell beläggningsgrad.

Synka planeringen med Outlook

Om du vill så går det att synka planeringen direkt med din kalender i Outlook. Detta innebär att du inte längre behöver uppdatera i två system utan alla ändringar som görs synkas direkt och med alla användare. Via Outlook kan du även få din planering direkt i din telefon.

Synkningen med Outlook kräver Exchange konton.

 

Testa Easy Planning kostnadsfritt - ladda ned en demo