• Start
  • Produkter
  • Integration

 

Integration med underhållssystem

Easy Planning kan integreras med de flesta underhållssystem på marknaden. Har ni ett bra underhållssystem men saknar en översiktlig planering finns möjligheten att integrera era arbetsordrar från ert underhållssystem till Easy Planning. Fördelen med detta är att ni får en överskådlig grafisk planering på hela er verksamhet.

Mer information om hur ni kan koppla samman ert underhållssystem med Easy Planning kan ni läsa här.