Synka med Outlook

Syncmaster är ett tilläggsprogram till Easy Planning som automatiskt synkar data mellan Easy Planning och Outlooks kalender. Denna process sker i bakgrunden utan att Easy Planning eller Outlook behöver vara igång. Med Syncmaster kan man synka flera användares kalendrar.

Med Syncmaster kan ni få ut planeringen och arbetsorders direkt i telefonens kalender. Man behöver inte oroa sig för dubbelbokningar eftersom den planering som redan finns i Outlook uppdateras och läggs in i Easy Plannings kalender. Tillsammans med e-post funktionen som skickar en notis till den inplanerade resursen att en ny händelse finns i kalendern så blir kommunikationen mellan planerare och utförare säkrare och mer direkt utan att störa eller avbryta mitt i pågående arbete med ett telefonsamtal. Då de allra flesta idag redan har sin telefons kalender synkad så behövs inga inställningar eller installationer göras direkt på telefonen utan det fungerar direkt i befintligt system. Eftersom nya bokningar kan göras direkt från telefonens kalender så blir även Easy Planning uppdaterat med det senaste från fältet.

 

 

Exchange konton krävs för synkning med Outlook

Ladda hem  Release  
Program Sync Master 7.8 2019-05-26
Produktblad Sync Master 2012-10-15
Installationsanvisning Sync Master  2019-04-10
Behörigheter Exchange 2017-06-29